انواع ترک در سقف بتنی چه هستند ؟

سقف‌های بتنی نیز مانند دیگر عضوهای بتنی، در معرض ترک‌خوردگی قرار می‌گیرند. احتمال رخ دادن بسیاری از ترک‌های مورد بررسی در بخش‌های قبلی در این عضوها وجود دارد. با این وجود، از ترک‌های متداول در سقف‌های بتنی می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  • ترک‌های ناشی از خوردگی فولاد (ترک‌های موازی با میلگردها)
  • ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی بتن
  • ترک‌های ناشی از افزایش بار اعمال شده بر روی سقف
  • ترک‌های ناشی از حمله سولفاتی
  • ترک‌های ناشی از واکنش سنگدانه‌ها با آلکالین

شکل تقریبی هر یک از این ترک‌ها در تصویر زیر آورده شده است.

 

انواع ترک در سقف بتن آرمه
            به ترتیب از بالا راست تا پایین چپ: ترک ناشی از خوردگی، ترک جمع‌شدگی، ترک اضافه بار، ترک حمله سولفاتی و ترک واکنش آلکالین

 

اهمیت مطالعه انواع ترک در بتن

 

ترک‌خوردگی، یک پدیده غیر قابل اجتناب و رایج در سازه‌های بتنی است. در این سازه‌ها، هرچه بیشتر به دنبال ترک‌ها بگردید، شواهد بیشتری از وجود آن‌ها را پیدا خواهید کرد. انواع ترک در بتن، نباید بر روی ظاهر سازه و رفتار آن در برابر بارها، تاثیر منفی داشته باشند. به همین علت، حضور تعدادی ترک با ابعاد مشخص، مجاز و قابل قبول در نظر گرفته می‌شود. تعداد ترک‌های قابل قبول به عوامل زیر بستگی دارد:

  • شکست سازه
  • خوردگی میلگردها
  • عملکرد نامناسب و نقص سازه
  • ظاهر نامناسب

در صورت وجود هر یک از موارد بالا، وجود ترک در سازه بتنی قابل قبول نیست و باید اقدامات لازم برای ترمیم بتن اتخاذ شوند. طراحی خوب، اجرای مناسب فرآیندها، استفاده صحیح از سازه و تعمیر و نگهداری مداوم بر اساس شرایط محیطی، از جمله اقدامات ضروری برای جلوگیری از رخ دادن و یا گسترش انواع ترک در بتن هستند.